RISKHUB Projekt és Pályázati felhívások


                                                                    Tűzoltószövetség ›

RISKHUB projekt

A projekt célja erősíteni a katasztrófákra való felkészültséget és reagálóképességet az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokkal összefüggésben a magyar-szlovák határ mentén a tűzoltó szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés javítása révén.

A fő célcsoport a magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék, valamint a szlovákiai Košice-okolie, Komárno és Dunajská Streda körzetek önkéntes tűzoltóságai. Az érintettek megosztják egymással eljárásrendjeiket, tapasztalataikat és kapacitásaikat. Mobil alkalmazásban rögzítik eszközeiket, ami alapján veszélyhelyzet esetén riasztják és mozgósítják egységeiket, illetve szervezik projekteseményeiket. Az igények, beazonosított hiányosságok és bevált gyakorlatok alapján közös képzésekre és kapacitásfejlesztésre kerül sor. A fő célcsoport tanulási lehetőségeinek maximalizálása érdekében a képzők képzése módszert alkalmazzuk az önkéntes tűzoltóságok kulcsszereplőinek bevonásával. Kapacitásfejlesztés szükséges a gyakorlatokon használt eszközök biztosításához. A kisbuszokat kommunikációs eszközökkel szereljük fel a helyszíni képzések támogatására, a beavatkozásokhoz szükséges mobil vezetési pontok kialakítására. Az utánfutókat speciális felszereléssel látjuk el villámárvizek, extrém viharok, vegetációtüzek leküzdéséhez, valamint elsősegélynyújtáshoz. Felnőttképzési módszerekkel támogatjuk a felkészülést, ideértve a meglévő és az újonnan kifejlesztésre kerülő, szlovák, magyar és angol nyelvű e-learning modulokat is. 

A kifejlesztett beavatkozó kapacitás révén a kiképzett kulcsszereplők a saját területükön képesek lesznek átadni megszerzett tudásukat a többi tagnak, ezáltal biztosítva az önkéntesek fenntartható képzési lehetőségeit. 

A közös felkészülési tevékenységek egy nagyszabású záró terepgyakorlattal érnek végett, ahol száznál is több résztvevőnek kell bizonyítania felkészültségét. Ezen esemény célja tesztelni az eljárásokat, koordinációt, együttműködést és kommunikációt.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Az elnyert támogatás összege: 335 859,65 EUR 

www.skhu.eu

 

 

RISKHUB projekt

Cieľom projektu je posilniť pripravenosť na katastrofy a reagovať na riziká zmeny klímy zlepšením spolupráce medzi hasičskými zbormi a obcami pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc.

Hlavnými cieľovými skupinami sú dobrovoľné hasičské zbory okresov Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom a Győr-Moson-Sopron v Maďarsku, ako aj Košice-okolie, Komárno a Dunajská Streda na Slovensku. Zainteresované strany sa organizovane delia o svoje prevádzkové postupy, vedomosti, skúsenosti a kapacity. Cez mobilnú aplikáciu zhromažďujú a zaznamenávajú svoje prostriedky, aby varovali a mobilizovali svoje jednotky v prípade núdze a organizovali projektové udalosti. Na základe potrieb, identifikovaných medzier a osvedčených postupov sa bude poskytovať konzistentné školenie a zvyšovanie kapacít. Pre maximalizovanie vzdelávacej príležitosti cieľovej skupiny, používame školiteľskú metódu vzdelávanie vzdelávatelov so zapojením kľúčových osôb z dobrovoľných hasičov. Zvyšovanie kapacít je potrebné na zabezpečenie dostatočých prostriedkov počas cvičení a podujatí. Minibusy sú vybavené komunikačnými nástrojmi na podporu školenia na mieste a na poskytovanie mobilných kontrolných bodov pre zásahy. Prívesy sú vybavené špeciálnym vybavením na boj proti povodniam, extrémnym búrkam, vegetačným požiarom a starostlivosti o zranených v núdzových situáciách. Zasahovaciu pripravenosť podporujeme prostredníctvom metód odbornej prípravy dospelých vrátane existujúcich a novo vyvinutých modulov elektronického vzdelávania v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Prostredníctvom rozvinutej zasahovacej kapacity budú vyškolené kľúčové osoby schopné preniesť svoje získané znalosti ostatným členom vo svojej oblasti, čím dobrovoľníkom poskytnú udržateľné možnosti odbornej prípravy.

Výsledkom spoločných prípravných aktivít je rozsiahle cvičenie v teréne, v ktorom musí viac ako 100 účastníkov preukázať svoju pripravenosť. Účelom tejto udalosti je otestovať ich postupy, koordináciu, schopnosť spolupracovať a komunikovať.

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Výška získanej dotácie je: 335 859,65 EUR

www.skhu.eu

 

RISKHUB project

The project’s main aim is to strengthen disaster preparedness and response capacity to climate change related risks along the Hungarian-Slovakian border by improving cooperation of volunteer fire brigades and municipalities.

The main target group are volunteer fire fighters from Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom and Győr-Moson-Sopron counties from Hungary, Košice-okolie, Komárno and Dunajská Streda District from Slovakia. Stakeholders share operating procedures, know-how, experience and capacities in an organized way. A mobile application collects and registers capabilities and assets, alerts and mobilizes units in case of emergencies, and arranges project events. Based on needs, identified gaps and good practices, standardized training and capacity development take place. In order to maximize learning opportunities for the main target group, training of trainers method is used by engaging key personnel from volunteer fire brigades. Capacity development is necessary in order to have sufficient, standardized toolset for practicing during the events. Minivans are equipped with communication tools to support on-site trainings and to serve as mobile coordination point during interventions. Trailers are furnished with technical equipment needed to respond to flash floods, extreme storms, wildfires and as medical support to treat the injured during these emergencies. Adult learning methods support preparedness for interventions, including existing and newly developed e-learning modules in Slovakian, Hungarian and English. 

The developed operational capacity allows trained key personnel to travel around their region and transfer knowledge to other members; thus, ensuring sustainable training possibilities for volunteers. 

Joint preparedness activities lead to a final, large-scale field exercise with over hundred participants required to prove their readiness. This event’s objectives are to test their procedures, coordination, interoperability and communication.

This project is financed by the European Regional Development Fund. 

Amount of EU contribution: 335 859,65 EUR

www.skhu.eu

 

 

Felhívás!

A Budapesti Tűzoltó Szövetség az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében nyert az SKHU/1902/4.1/108 azonosítószámú ’Reducing Risks by Improving Interoperability between Slovakia and Hungary for Better Preparedness’ című (továbbiakban: RISKHUB) projekt megvalósítása során a projekttel kapcsolatos elszámolási feladatok ellátására keres pénzügyi menedzsert. 

A pénzügyi menedzser feladatai közé tartozik többek között a projekt általános pénzügyi menedzsmentje, beszerzések támogatása és pénzügyi jelentések elkészítése. A megbízás a projekt teljes időtartamára, 2020. november 1-től 2022. október 31-ig tart. A megbízás történhet megbízási szerződés vagy szolgáltatási szerződés keretében is.

Amennyiben érdekelné a megbízás, kérjük, jelentkezését és rövid bemutatkozását küldje el a budapest@tuzoltoszovetseg.hu email címre. Szakmai előválogatást követően részletes ajánlatkérőt küldünk. Az árajánlatok beérkezési határideje 2020. szeptember 30. 12.00. 

 

Felhívás!

 

A Budapesti Tűzoltó Szövetség az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében nyert az SKHU/1902/4.1/108 azonosítószámú ’Reducing Risks by Improving Interoperability between Slovakia and Hungary for Better Preparedness’ című (továbbiakban: RISKHUB) projekt megvalósítása során, másik két Európai Uniós projekttel összekötött rendezvénnyel kapcsolatban kíván szállás-étkezés és konferencia szolgáltatást igénybe venni. 

 

A szolgáltatás tartalma a járványügyi intézkedések figyelembevételével szállás, étkeztetés (reggeli, ebéd, vacsora) és konferenciaterem kizárólagos használatra a rendezvény teljes ideje alatt (szállodai szobánként ültetés külön asztalnál, távolságtartási szabályok betartása mellett) 10-35 fő részére. A rendezvényre 2021. február 22-26. között kerül sor. 

 

Amennyiben árajánlatot tenne, kérjük, jelentkezését és rövid bemutatkozását küldje el a budapest@tuzoltoszovetseg.hu email címre. Szakmai előválogatást követően részletes ajánlatkérőt küldünk. Az árajánlatok beérkezési határideje 2021. február 12. 17.00. 

Felhívás!

 

A Budapesti Tűzoltó Szövetség az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében nyert az SKHU/1902/4.1/108 azonosítószámú ’Reducing Risks by Improving Interoperability between Slovakia and Hungary for Better Preparedness’ című (továbbiakban: RISKHUB) projekt megvalósítása során a projekttel kapcsolatos logo tervezésére, valamint kommunikációs eszközök (rollup, molinó, matrica, stb) tervezésére és gyártására keres partnert.  

 

Amennyiben érdekelné a megbízás, kérjük, jelentkezését és rövid bemutatkozását küldje el a budapest@tuzoltoszovetseg.hu email címre. Szakmai előválogatást követően részletes ajánlatkérőt küldünk. Az árajánlatok beérkezési határideje 2021. február 12. 17.00.