Hírek


Pályázati felhívás

2021-05-18 22:08:42

Ajánlatkérés az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program „Reducing risks by improving interoperability between Slovakia and Hungary for better preparedness” című, SKHU/1902/4.1/108 azonosító számú projekttel kapcsolatban motoros lánfűrészek beszerzésére vonatkozóan.

A Budapesti Tűzoltó Szövetség az INTERREG SKHU Monitoring Bizottsági döntése értelmében támogatást nyert a SKHU/1902/4.1/108 azonosítószámú ’Reducing Risks by Improving Interoperability between Slovakia and Hungary for Better Preparedness’ című (továbbiakban: RISKHUB) projekt megvalósítására. Az Ajánlatkérő a tárgyban jelzett projekttel kapcsolatos motoros láncfűrészek beszerzésére kér ajánlatot.

1. Ajánlatkérő adatai

Név: Budapesti Tűzoltó Szövetség

Cím, székhely: 1081 Budapest, Dologház utca 1.

Képviselő: Kelemen Zsolt - elnök

E-mail: logisztika@budapest.tuzoltoszovetseg.hu

2. Beszerzés tárgya

Az árajánlat az alábbi termékeket tartalmazza:

Motoros láncfűrész (vezető hossza 30 cm)                                      5 db

Motoros láncfűrész (vezető hossza 40 cm)                                      5 db

3. Alkalmassági követelmények

  • Az Ajánlatadónak szakmailag megfelelő tapasztalatokkal kell rendelkeznie az ajánlattételi felhívás tárgyát képező tevékenységben, illetve a megfelelő ár-érték arányt szükséges képviselni.
  • Nem lehet ajánlattevő, akivel szemben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban, illetve akinek köztartozása van.

4.  Az árajánlat tartalma

Az árajánlatot az alábbi szempontok szerint szíveskedjen megadni:

  • az ajánlattevő megnevezését, címét, cégszerű aláírását/képviselő/ajánlattevő nevét;
  • az ajánlat tárgyának pontos megnevezését;
  • az ajánlattételi felhívás tárgyához kapcsolódó szakmai tapasztalat bemutatását;
  • az árajánlat érvényességét, dátumát;
  • a nettó árat, ÁFA-t, bruttó árat forintban

5. A szolgáltatás teljesítésének igazolása

A teljesítés a leszállított termékek átvételével igazoltnak minősül.

6. A megrendelés menete

A Budapesti Tűzoltó Szövetség megrendelővel rendeli meg a szükséges termékeket melyet emailben küldd meg a legjobb ajánlatot tevőnek.

7. Fizetési feltételek, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, számlázási módja

A termékek ellenértéke a termékek leszállítását és átvételét követően kerül kifizetésre a Megrendelő részére kiállított számla ellenében.

8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja

Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlati árat megajánló Ajánlattevőt értesíti a megrendelő megküldésével együtt.

9. Az ajánlatok beérkezésének határideje

2021. május 27. 17.00 - MEGHOSSZABBÍTVA 

Motoros láncfűrész (vezető hossza 30 cm) tekintetében 2021. augusztus 28. 17.00 óráig

Motoros láncfűrész (vezető hossza 40 cm) tekintetében 2021. szeptember 29. 17.00 óráig

10. Az ajánlatok benyújtásának nyelve

Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.

11. Az ajánlatok benyújtásának módja és helye

Kérjük, hogy az ajánlatot cégszerűen aláírva szíveskedjen e-mailben megküldeni a logisztika@budapest.tuzoltoszovetseg.hu e-mail címre, vagy személyesen benyújtani az Ajánlatkérő 1081 Budapest, Dologház utca 1. alatti székhelyére, a csatolt minta alapján.

Vissza