Hírek


Lezajlott az NSKI ötödik interdiszciplináris konferenciája Debrecenben

2023-11-29 13:50:53

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) 2023. november 23–24-én immár ötödik alkalommal rendezte meg a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó interdiszciplináris konferenciáját a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről. Az eseményen a Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózatról Kelemen Zsolt, a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöke, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke tartott előadást.
 

A konferencia-sorozat vállaltan a Kárpát-medencével és a külhoni magyarsággal foglalkozó tudományos és szakpolitikai műhelyek számára biztosít rendszeres eszmecserét. Ebben az évben a konferencia tematikus fókuszában a válság és az alkalmazkodás problémaköre állt. A 21. század első két évtizedének ismétlődő válságai ugyanis komoly kihívások elé állították a Kárpát-medencében élő magyarságot, bármelyik környező nemzetállam területén is élnek. Így a válságok társadalmi, gazdasági, környezeti hatásaihoz történő alkalmazkodás létfontosságúvá vált minden közösség számára. Az idei konferencia célja volt számba venni, megérteni azokat a hatásokat, amelyek a válságok eredményeképpen az egyes közösségekre, térségekre, országokra és régiókra nehezednek, illetve megvizsgálni azt, hogy mit kezdenek ezekkel a helyzetekkel a Kárpát-medence országai, illetve az ezekben élő magyar közösségek. A konferencia-sorozat hagyományaihoz hűen a résztvevők a középpontba állított problémakört több tudományterület szemléleti és módszertani megközelítéseit felhasználva, azokat ötvözve igyekeztek értelmezéseket és megoldásokat keresni.

Az esemény kezdetén az egybegyűlteket köszöntötte Dr Papp László, Debrecen polgármestere; Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese; Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés és a Vármegyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke; Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója; valamint házigazdaként Szász Jenő, az NSKI elnöke.

A konferencia-indító öt plenáris előadás a tanácskozás értelmezési kereteinek sokféleségét hangsúlyozta. Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora a nyelvi jogok biztonságpolitikai összefüggéseiről, Lampl Zsuzsanna, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem tanára és a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársa a szlovákiai magyarság demográfiai helyzetéről, nemzeti és politikai identitásáról beszélt. Kocziszky György, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora a 21. századi válságok anatómiájának pénzügyi szempontú elemzését mutatta be. Balázsi Csaba a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója az anyagtudomány és az energiatechnológiák közötti kapcsolatra hívta fel a figyelmet. Szirányi Tamás, a HUN-REN SZTAKI Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium vezetője, a BME KJK egyetemi tanára pedig a robotok, az érzékelők és a nagy intelligenciájú számítógépek hálózata által meghatározott, ún. kiterjesztett valóságunkról beszélt.

Ezt követően megkezdődtek a szekcióelőadások, a két nap alatt több mint 80 előadás hangzott el 13 szekcióban. Egy-egy szekció szervezésével partnerként bekapcsolódott a konferencia megvalósításába a Magyar Regionális Tudományi Társaság, az Energiastratégia Intézet Nemzeti Alkalmazkodás Szakterülete, a HUN-REN KRTK Határkutató Csoport és a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat.

Az eseményen a Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózatról Kelemen Zsolt, a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöke, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke tartott előadást.

A konferencia keretében együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírására is sor került a Nemzetstratégai Kutatóintézet (NSKI) és a Budapesti Metropolitan Egyetem, valamint az NSKI és a Budapesti Tűzoltó Szövetség között.

Vissza