Hírek


Beszámoló a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság ülésén

2023-12-13 08:30:34

Jelentős esemény az MTSZ életében: az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága 2023. december 12-i ülésén Dobson Tibor tű. vezérőrnagy, elnök beszámolt a Magyar Tűzoltó Szövetség tevékenységéről és javaslatokat tett a jövőbeni feladatokra.

A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagjai 2023. december 12-én, kedden az Országház Hazai Samu báró termében tartott ülésük két napirendi pontja közül elsőként az MTSZ elnökének beszámolóját hallgatták és vitatták meg.

A bizottság tagjai: Kósa Lajos (Fidesz), Kontrát Károly (Fidesz), Dr. Simon Miklós (Fidesz), Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Lukács László György (Jobbik), Dr. Ferencz Orsolya (Fidesz), Németh Szilárd István (Fidesz), Móring József Attila (KDNP), Novák Előd (Mi Hazánk).

A BM OKF részéről Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő vett részt a tanácskozáson.

Dobson Tibor tű. vezérőrnagy, elnök rövid prezentációban ismertette az MTSZ tevékenységét.  Ennek során kiemelten szólt az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) rendszerbe integrálását segítő és gátló tényezőkről, az ÖTE-k költséghatékonyságáról, a finanszírozásban tapasztalható elmaradásról. Ez utóbbival kapcsolatban az elnök kifejtette, hogy miközben az egy egyesületre jutó a költségvetési támogatás az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, a beavatkozások száma kétszeresére nőtt. Ugyanakkor az önkéntesek hatékonyabb bevonása nagy előrelépést jelenthet.

Dobson Tibor külön kitért az önkormányzati tűzoltóságokra, akiknél a normatív támogatás növelése, a bérfejlesztés és a távlati műszaki fejlesztés lehetnek a kitörési pontok. A bérköltségek elviszik az állami támogatás jelentős részét, közben a hivatásosokkal összevetve bérfeszültség keletkezik, miközben műszaki fejlesztésre alig jut pénz, a járműállomány pedig elöregszik.

Ezt követően az MTSZ elnöke javaslatokat fogalmazott meg a fejlesztések, a nem hivatásos tűzoltóságok támogatása, valamint az OKF-fel történő együttműködés és a fejlesztési stratégia kidolgozása kapcsán.

A bizottság a felmerülő kérdések megvitatása után megköszönte a nem hivatásos tűzoltóságok munkáját, és kifejezte: figyelemmel kíséri és a lehetőségek szerint támogatni fogja munkájukat.

Vissza